دیواره سلول گیاهی

http://fail2015.sellfile.ir/prod-170913-دیواره+سلول+گیاهی.html?r=40556

دیواره سلول گیاهی


  موضوع : دیواره سلول گیاهی   دیواره سلول به سلول شکل می‌دهد و استحکام و حمایت برای پروتوپلاسم درون سلول فراهم می‌کند. دیواره اگر چه محصول بیرونی و غیر فعال پروتوپلاست است، ولی وظایف خاصی دارد و نقش مهمی در جذب ترشح و انتقال دارد.   // 7 صفحه // …